ANA SAYFA

İç Kontrol

GÜNCELLENME TARİHİ : 09/06/2017
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ETİK KURALLARI

- Genel Etik Kuralları


MEVZUAT

- 663 Sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"

- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge


DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması


İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ

- İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
- Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı
- Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
- Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı
- Uluslararası Hastalar ve Yurtdışı Eğitim Daire Başkanlığı
- Yönetim ve Protokol Daire Başkanlığı


İÇ KONTROL STANDARTLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MEVCUT DURUMU

- İç Kontrol Standartları Genel Müdürlüğümüz Mevcut Durumu


TABLOLAR

- Risk ve Eylem Tablosu
- Süreli İşler Takvimi
- Süreçlerin Başlangıç ve Bitişlerini Gösteren Tablo
- Stratejik Amaç ve Hedeflerden Sorumlu/Destek Birimler Matrisi
- İş Süreçlerinde Kullanılan Semboller


İÇ KONTROL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ONAYLAR