ANA SAYFA

Sudan ve Somali'de Uzman Doktor Görevlendirilmesi Hakkında Duyuru

GÜNCELLENME TARİHİ : 26/03/2017

Bakanlığımızca işbirliği yardımları aracılığı ile küresel sağlığa katkı sağlamak strateji hedefleri doğrultusunda işletilen Nyala-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere diğer yurtdışı sağlık tesislerinde aşağıda belirtilen branşlarda Uzman Hekim görevlendirilecektir 

Radyoloji, 
İç Hastalıkları, 
Enfeksiyon Hastalıkları, 
KBB, 
Nöroloji, 
Göz Hastalıkları, 
Acil Tıp, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
Çocuk Cerrahisi, 
Dermatoloji, 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 
Göğüs Hastalıkları 
Medikal Onkoloji, 
Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi
Kardiyoloji 
Biyokimya
Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Görev almak isteyen personelin ekteki başvuru formunu doldurup birim amirlerine onaylatarak dijital ortamda PDF Formatında yurtdisihastaneler@saglik.gov.tr elektronik posta adresine ve aynı zamanda Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Kültür Mahallesi İçel Sokak No:2 Kızılay / Çankaya / Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Görevlendirilmesi uygun görülen personel ile Genel Müdürlüğümüzce daha sonra iletişime geçilecektir.

Personel alımında aranacak şartlar 
Genel Şartlar 
Başvuracak kişilerin Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru (4/A) olarak görev yapıyor olmak, 
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 
Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
Temiz adli sicile sahip olmak, 
Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 
Herhangi bir nedenle yurtdışına çıkış yasağı olmamak, 
Türkiye’deki tıp fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinden birinden mezun olmak. 
Uzman hekimler ve eğitim sorumluları için bir anabilim dalında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak, 14 Nisan 1928 tarihli “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” çerçevesinde görev yapmak 
Hekim ve uzman hekim dışında başvurulan diğer tüm sağlık meslek grupları için ilgili alanlarda son 2 yıl içinde aktif olarak çalışma; idari personel için ise benzer idareci pozisyonunda en az 2 yıl tecrübe ve tecrübenin çalışılan kurum tarafından belgelendirilmesi
Hemodiyaliz ve yoğun bakım ünitesinde çalışmak için başvuran pratisyen hekim adaylarının sertifikalarının fotokopisini başvuruda iletmeleri gerekmektedir.

Görevlendirme Esasları
Görevlendirmeler 4 aylık dönemler halinde olmakta, (01 Ocak- 30 Nisan, 01 Mayıs-31 Ağustos, 01 Eylül-31 Aralık) performansa göre görev uzatımı yapılabilmektedir. 
Konaklama, ulaşım, yemek dâhil her türlü ihtiyaçlar hastanece karşılanacaktır. 
Görev yapılacak ülkelerin siyasi, sosyal ve fiziki şartları göz önünde bulundurulduğunda, doğabilecek mücbir sebepler sebebiyle personelin çalışma saatleri, İdarenin tasarrufu ile değişiklik gösterebilecektir. 
Hastanede görevlendirilen personel, görev süresi boyunca izin kullanmayacaktır. Mazeret durumunda (1. Derecede yakınlarının vefatı, doğum, evlenme, en az 3 uzman hekim tarafından Türkiye’de tedavi görmesi gerekliliğinin olduğu durumlardaki sağlık problemi olanlar) görevlendirmeleri iptal edilir. 

Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi 0312 585 6663 ve 585 6717 nolu telefonlardan ve  yurtdisihastaneler@saglik.gov.tr adresinden ulaştırabilirsiniz.

EK:

Basvuru Formu