Sağlık Uzman Yardımcılarının Tez Değerlendirme Sınav Sonuçları Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018

Sağlık Uzman Yardımcılarının Tez Değerlendirme Sınav Sonuçları


03.06.2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 16'ncı Maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde göreve başlayan Sağlık Uzman Yardımcılarının mesleki eğitimleri tamamlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 17'nci Maddesinin ikinci fıkrası gereği Tez Jürisinin sekretarya hizmetlerinin Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmesi, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan 02.05.2016 tarihli ve 2016.5403.218 sayılı Müsteşarlık Makamı oluru ile tarafımıza bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ve Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 17 ve 18'inci maddeleri gereği oluşturulan Tez Jürisi, Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.30’da toplanmış olup İlgili Yönetmelik gereği tez değerlendirmeleri yapılan Sağlık Uzman Yardımcılarından; 

Arzu ÖZTÜRK, Fatih DEMİREL, Gül MERSİNLİOĞLU SERİN, İsmail CANDAN ve Tuğba ATAMAN ATAK’ın, Tezlerinin KABUL EDİLMESİNE karar verilmiştir.

Paylaş