Sağlık Uzman Yardımcılarının Tez Değerlendirme Sınav Sonuçları Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018

Sağlık Uzman Yardımcılarının Tez Değerlendirme Sınav Sonuçları


03.06.2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 16'ncı Maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde göreve başlayan Sağlık Uzman Yardımcılarının mesleki eğitimleri tamamlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 17'nci Maddesinin ikinci fıkrası gereği Tez Jürisinin sekretarya hizmetlerinin Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmesi, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan 02.05.2016 tarihli ve 2016.5403.218 Olur ile tarafımıza bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ve Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 17 ve 18'inci maddeleri gereği oluşturulan Tez Jürisi, Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonu’nda 20 Aralık 2018 Perşembe günü saat 10.30’da toplanmış olup, ilgili Yönetmelik gereği tez değerlendirmesi yapılan Sağlık Uzman Yardımcısı Sunal YÜKSEL’in tezinin KABUL EDİLMESİNE karar verilmiştir.

Paylaş