Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Mülakat Listesi Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Mülakat Listesi


Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 9 (dokuz) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı için 06-31 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular tamamlanmış olup, 03-04 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak sözlü sınava (mülakata) girmeye hak kazanan aday listesi ekte sunulmuştur.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, Birimi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 Kat: 6 Bilkent/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava girmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak 9 (dokuz) kişilik başarı listesi oluşturulacaktır.

Adaylar, sınava girerken kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmek zorundadır.

Bu ilan adaylar için tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Ek: AB Uzman Yardımcısı Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi

Paylaş