İlerleme Raporları
31 Mayıs 2016

İlerleme Raporları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından aday ülkelerin AB üyeliğine hazırlık yönünde kaydettikleri gelişmeleri izlemek amacıyla hazırlanan raporlardır. İlerleme raporları, aday ülkelerin katılım kriterleri çerçevesinde geldiği durumu tespit eder. Raporlar her yıl, bir önceki yıla göre kaydedilen gelişmeleri içerir.
Türkiye için ilk İlerleme Raporu 1998’de yayınlanmıştır. Raporlarda, Türk hükümetinin sunduğu bilgiler, AB organlarının rapor ve kararları ile Avrupa Konseyi, AGİT benzeri uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütlerinin değerlendirmeleri yer almaktadır.
Yayınlanan İlerleme Raporları doğrultusunda, Bakanlığımızla ilgili bölümler ve yapılması gereken/ yapılacak uyum faaliyetlerine ilişkin çalışmalar Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilmektedir.

Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu 
Türkiye 2009 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 2008 Yılı İlerleme Raporu 
Türkiye 2007 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 2006 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 2005 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 2004 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 2003 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 2002 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 2001 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 2000 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 1999 Yılı İlerleme Raporu
Türkiye 1998 Yılı İlerleme Raporu