Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB)
31 Mayıs 2016

Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB): Adaylığı resmen kabul edilen her ülke için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan ve Konsey tarafından onaylandıktan sonra, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve AB müktesebatının parçası olan bir belgedir. KOB, aday ülkeler için bir tür yol haritası niteliğindedir. Bu belgede AB tarafından söz konusu aday ülke için öngörülüp önlemler, kısa ve orta vadeli öncelikler, siyasi kriterler, ekonomik kriterler, AB müktesebatına uyuma ve AB'nin mali yardımlarına ilişkin hususlar yer alır. KOB'daki kısa vadeli önlemlerin KOB'un yayım tarihinden itibaren genelde 1-2 yıl, orta vadeli önlemlerin ise 3-4 yıllık bir sürede yerine getirilmesi öngörülmektedir. KOB, ihtiyaç duyulması halinde güncellenebilmektedir.

Katılım Ortaklığı Belgesi (2008 Yılı)
Katılım Ortaklığı Belgesi (2006 Yılı)
Katılım Ortaklığı Belgesi (2003 Yılı)
Katılım Ortaklığı Belgesi (2001 Yılı)