Ulusal Program
31 Mayıs 2016

Avrupa Birliği (AB) Komisyon tarafından hazırlanan her Katılım Ortaklığı Belgesi'ne (KOB) karşılık olarak aday ülkenin hazırlamasının beklendiği programdır. Program, AB Müktesebatının uygulanması için öngörülen takvimi, kurumsal ve mali gerekleri belirten bir faaliyet planı niteliğindedir. Ulusal Program'ın KOB’da yer alan tedbir ve süreler ile uyumlu olması esas olmakla birlikte Program hazırlanırken aday ülkenin kendi öncelik ve mevcut koşulları da dikkate alınmaktadır.

AB Komisyonu tarafından hazırlanmış olan Katılım Ortaklığı Belgelerine istinaden Türkiye tarafından 2001, 2003 ve 2008 yıllarında olmak üzere üç adet Ulusal Program hazırlanmıştır.

- 2001 Yılı Ulusal Programı

- 2003 Yılı Ulusal Programı

- 2008 Yılı Ulusal Programı