“Türk Devletleri Teşkilatı Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni” Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı İhalesi Sonuç Bildirimi
27 Eylül 2022

 “TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI VE TIP TARİHİNE/ORTAK GEÇMİŞE VEFA ÖDÜL TÖRENİ”

ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMI İHALESİ SONUÇ BİLDİRİMİ

İhale Referans No: DİABGM/2022/NCS-TR/G.1.1.2.3/NCB/1- İhale Tarihi: 13.09.2022

Sıra No

Teklif Sahibi

Açılışta Okunan

Teklif Fiyatları

(KDV Hariç TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatları( KDV Hariç TL)

Reddedilen Teklifler

İhale Verilen Firma

İhale bedeli

KDV Hariç (TL)

İşin Süresi

 

İşin Kapsamı

 

1

Fts Turizm Kongre Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

 

12.300.000,00

 

12.300.000,00

*[1]

Horizon Org. Tan. Tur. Tic. Ltd. Şti.

9.186.800,00

3 gün

27 – 30Ekim2022

27-30 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul İli Şişli İlçesinde beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecek "Türk Devletleri Teşkilatı Türk Tıp Dünyası Kurultayı Ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni” ne ilişkin organizasyon işleri (ulusal ve uluslararası katılımcıların ulaşım, transfer, konaklama, resepsiyonlar, çalışma ofisleri, dokümantasyon, simültane tercüme sistemi, dijital poster sunum platformu, yazılı tercüme, hosteslik, yemek, toplantı salonları vb. düzenlenmesine ilişkin hizmetler)

2

Horizon Org. Tan. Tur. Tic. Ltd. Şti.

 

9.186.800,00

 

9.186.800,00

3

Dinamik Event Organizasyon Tic. A.Ş.

 

11.150.150,00

 

11.150.150,00

4

 

Satur Organizasyon ve Turizm A.Ş. ve Ekspotürk Fuarcılık A.Ş. (Ortak Girişim)

 

 

 

12.699.717,00

 

 

 

12.699.717,00

**[2]

5

 

Turveb Tur. Org. Ve Medya San. Ltd. Şti.

 

10.917.970,00

 

10.917.970,00

 

 

[1]Satur Organizasyon ve Turizm A.Ş. ve Ekspotürk Fuarcılık A.Ş. (Ortak Girişim) Ortak Girişim oldukları halde (SATUR-Pilot; Ekspotürk Özel Ortak), Geçici Teminat Mektubu sadece Satur Organizasyon ve Turizm A.Ş. için düzenlenmiştir. İhale Belgeleri Madde 16 hükümlerine göre Ortak Girişim teminatının tüm ortaklar adına olması gerektiğinden teklif aynı madde hükmü gereğince değerlendirme dışı bırakılmıştır.

[1]İhale Dokümanının 4.1. maddesinde “Teklif sahibinin ihale konusuna benzer işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) içinde, işin yapıldığı kurum veya kuruluştan (özel sektör dahil olmak üzere) alınan “İş Bitirme Belgesi/Sözleşme ve Fatura” ile tevsik edilmek koşuluyla tek sözleşme kapsamında en az 5.000.000,00 TL (Beş Milyon Türk Lirası) tutarında, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin hizmet işini ana yüklenici ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 2022 yılı başından son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. Bu işlerin ayrıntıları ile bu işlerle ilgili olarak daha fazla bilgi almak için temas kurulabilecek işverenlerin isim ve iletişim bilgilerinden oluşan liste teklife dahil edilecektir. Benzer iş olarak; uluslararası katılımlı,konaklamalı yurtiçi, yurtdışı kongre, eğitim, sempozyum, çalıştay vb. organizasyon hizmet alımları kabul edilecektir.Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan “İş deneyim tutarının güncellenmesi” hükmü işbu organizasyonu hizmet alımı ihalesi için de geçerlidir.” Denilmektedir. Yukarıdaki madde de açıkça“İş Bitirme Belgesi/Sözleşme ve Fatura” ile tevsik edilmek koşuluyla tek sözleşme kapsamında…”hükmü yer almaktadır. İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan bir kurum İş Bitirme Belgesi düzenlemiş, Firma da bunu teklif zarfında sunmuştur. Ancak bunu kanıtlayan ne sözleşme ne fatura nede sözleşme tutarı üzerinden damga vergisinin ödendiğiyle ilgili makbuz olmadığından Firma değerlendirme dışı bırakılmıştır.

[2] İhale Dokümanının 4.1. maddesinde “Teklif sahibinin ihale konusuna benzer işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) içinde, işin yapıldığı kurum veya kuruluştan (özel sektör dahil olmak üzere) alınan “İş Bitirme Belgesi/Sözleşme ve Fatura” ile tevsik edilmek koşuluyla tek sözleşme kapsamında en az 5.000.000,00 TL (Beş Milyon Türk Lirası) tutarında, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin hizmet işini ana yüklenici ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 2022 yılı başından son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. Bu işlerin ayrıntıları ile bu işlerle ilgili olarak daha fazla bilgi almak için temas kurulabilecek işverenlerin isim ve iletişim bilgilerinden oluşan liste teklife dahil edilecektir. Benzer iş olarak; uluslararası katılımlı,konaklamalı yurtiçi, yurtdışı kongre, eğitim, sempozyum, çalıştay vb. organizasyon hizmet alımları kabul edilecektir.Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan “İş deneyim tutarının güncellenmesi” hükmü işbu organizasyonu hizmet alımı ihalesi için de geçerlidir.” Denilmektedir. Yukarıdaki madde de açıkça“İş Bitirme Belgesi/Sözleşme ve Fatura” ile tevsik edilmek koşuluyla tek sözleşme kapsamında…”hükmü yer almaktadır. İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan bir kurum İş Bitirme Belgesi düzenlemiş, Firma da bunu teklif zarfında sunmuştur. Ancak bunu kanıtlayan ne sözleşme ne fatura nede sözleşme tutarı üzerinden damga vergisinin ödendiğiyle ilgili makbuz olmadığından Firma değerlendirme dışı bırakılmıştır.