Sudan ve Somali'de İşletilen Hastanelerde Personel Görevlendirilmesi İşlemleri
28 Aralık 2018

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sudan ve Somali’de işletilen, başka ülkelerde işletilmesi planlanan sağlık hizmetleri birimleri ile hastanelerde verilecek eğitim araştırma faaliyetlerinin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği içerisinde olmak üzere personel görevlendirilmesi, mali işler ve diğer lojistik işlemlerin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmesi, uluslararası diplomasiye ilişkin alanlarda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nce koordinasyon sağlanması, Bakanlık Makamının 13 Ekim 2017 tarih ve 7905 sayılı Oluruyla uygun görülmüştür.

Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğünce alınan tüm başvuru evrakları ve "yurtdisihastaneler@saglik.gov.tr" elektronik posta adresi Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü