İyi Hal (Good Standing) Belgesi
06 Kasım 2023

Yurtdışında eğitim görmek ya da çalışmak amacıyla Bakanlığımıza başvuran ve diploma tescili Sağlık Bakanlığınca yapılmış sağlık meslek mensuplarına Genel Müdürlüğümüzce İyi Hal (Good Standing) belgesi verilmektedir.

Bu belge, yurtdışına eğitim ve çalışma amaçlı giden sağlık personeline verilen bir nevi temiz kâğıdıdır. Belgede kişinin diploma tescil bilgileri ile ülkemizde çalıştığı sürede disiplin cezası alıp almadığı yer almaktadır. Başvuru sahibi ilgili ülke makamlarına bu belgeyi sunarak eğitim ya da çalışma izni almaktadır.

Mesleki İyi Hal Belgesi (Letter of Good Standing) için yapılması gerekenler:

1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne hitaben ıslak imzalı dilekçe yazılır. Dilekçede “Yurtdışında kullanılmak üzere İyi Hal Belgesi (Letter of Good Standing) talep etmekteyim” ifadesinin yer alması yeterlidir.

2) Dilekçede, Belge çıktıktan sonra nasıl teslim almak istendiği belirtilmelidir. (e-posta ile teslim alınmak isteniyorsa kişinin ya da gönderilmek istenen kurumun e-posta adresi mutlaka belirtilmelidir.)

3) Mutlaka “Dilekçe ve eklerinde beyan ettiğim bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt ederim.” İfadesi yer almalıdır.

4) Dilekçede mutlaka telefon, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz yer almalıdır.

5) Dilekçeye ek olarak T.C. Kimlik Fotokopisi (Yabancılar için verilen geçici T.C. kimlik numarası gösterir belge, mavi kart, vs.), Sağlık Personeli Diploması (Doktor, Hemşire, ATT, Fizyoterapist vs.),Fotokopisi ve Tıp fakültesi mezunları için varsa Uzmanlık Belgesi Fotokopisi eklenmelidir. (Fotokopiler mutlaka A4 boyutlarında olmalıdır.)

6) Genel Müdürlüğümüzce “Apostil İşlemleri” yapılmamaktadır.

Dilekçe Bakanlığımıza posta/kargo yoluyla zarfın üzerine T.C. Sağlık Bakanlığı yazılarak; Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800 adresine postalanacaktır.

Not: Başvuru sahiplerinin, İyi Hal Belgesi (Letter of Good Standing) aldıktan sonra 3 ay geçmeden yeni belge talepleri dikkate alınmayacaktır.

E-posta: disab.eh@saglik.gov.tr

EK: Dilekçe Örneği