Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP) Özbek Sağlık Personeli ve Hastane Yöneticileri İçin Kısa Süreli Kapasite Geliştirme Eğitimi İhale Sonucu

20 Haziran 2022