Misyon ve Vizyon
28 Eylül 2020

Misyon

Sağlığın dış politikadaki yumuşak güç unsuru olmasını da göz önünde bulundurarak, ulusal ve uluslararası belgelerdeki hedeflerimize ulaşabilmek ve ihtiyaç duyulan ülkelere insani sağlık yardımı sağlamak amacıyla, ilgili tüm iç ve dış paydaşlarla planlama, koordinasyon ve işbirliği içerisinde insan odaklı, sürdürülebilir sağlık hizmeti verilmesine azami katkıda bulunmaktır. Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren USHAŞ’ın ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz, kozmetik, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, uluslararası hasta tedavisi, sağlık personeli eğitimi ve uluslararası organizasyon konuları başta olmak üzere diğer faaliyet alanlarında, ülkemizin yerel sağlık pazar payının artırılmasına, sağlık endüstrilerinde milli teknolojinin geliştirilmesine ve yerli üretimin artırılmasına yönelik çalışmaları koordine etmektir. 


Vizyon

Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında lider ülkeler arasında yer almak ve diğer ülkelere sağlık sistem desteği sağlayan referans bir kurum olmaktır.