Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP) Sağlık Personeli Eğitimi 2. Tur (Acil Ve Afet Tıbbı Uluslararası Saha Uygulaması) İhale Sonucu

24 Kasım 2021