TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI
18 Temmuz 2016

Türk Tıp Dünyası Kurultayı web sitesine http://turktipdunyasi.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.