Romanların Yoğun Olarak Yaşadıkları Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu-SIROMA Projesi Sağlıkta Farkındalık Eğitimleri
11 Nisan 2017

Bakanlığımız (Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) ve Milli Eğitim Bakanlığı (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) tarafından ortaklaşa yürütülen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında hazırlanan “Romanların Yoğun Olarak Yaşadıkları Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (SIROMA Projesi)” 09 Kasım 2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. 

Söz konusu Operasyon genel olarak; Roman vatandaşlarımıza verilen eğitim, mesleki eğitim, hayat boyu öğrenme, sağlık, sosyal koruma ve sosyal yardım gibi temel kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesini, bu hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar arasında gerekli eşgüdümün artırılmasını, pilot bölgelerde yaşayan Roman vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişimini ve talebini artırmayı ve hedef grupta yer alan vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini artırmayı hedeflemektedir. Operasyon/ proje kapsamında Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ olmak üzere toplam 12 pilot il seçilmiştir.

Projenin sonuç alanlarından biri de sosyal içermeyi kolaylaştırması açısından sağlık ve sağlıklı hayat biçimi konusunda sorumlu davranışların özendirilmesidir. Bu amaçla sağlığın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam biçimlerini özendirmek için başta Romanlar olmak üzere dezavantajlı gruplarla çalışan STK temsilcilerine ve yereldeki kanaat önderlerine yönelik 12 pilot ilde sağlık okuryazarlığının artırılmasına ilişkin eğitimler düzenlenmektedir. 

Söz konusu eğitimlerde anne ve çocuk sağlığı, üreme sağlığı, bulaşıcı ve kronik hastalıklardan korunma yolları, sağlıklı beslenme, hijyen, alkol, tütün ve uyuşturucu maddenin zararları, erken teşhis ve tedavi yöntemleri, akılcı ilaç kullanımı, sunulan sağlık hizmetlerine erişim gibi temel sağlık konularında bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu kapsamda;
02 Mart’ta İzmir’de,
22 Mart’ta Ankara’da,
23 Mart’ta Eskişehir’de,
27 Mart’ta İstanbul’da (Avrupa Yakası),
28 Mart’ta Tekirdağ’da,
29 Mart’ta Kırklareli’nde,
03 Nisan’da hem Edirne hem de Adana’da,
04 Nisan’da Manisa’da,
05 Nisan’da ise Balıkesir’de sağlık okuryazarlığı eğitimleri düzenlenmiştir. 

Eğitimlere Genel Müdürlüğümüz, THSK ve ilgili illerin halk sağlığı müdürlüklerinden de katılım sağlanmıştır. Halk sağlığı müdürlükleri tarafından sağlık okuryazarlığı ile ilgili stant açılmış, çeşitli sağlık konularında bilgi verilmiş ve broşür dağıtımı yapılmıştır. 

Diğer taraftan;
11 Nisan’da Mersin’de, 
12 Nisan’da Hatay’da,
13 Nisan’da ise hem İzmir hem de İstanbul’da (Anadolu Yakası) bahse konu eğitimler gerçekleştirilecektir.


 
  • 20170322_133228.jpg
  • 20170328_134737(1).jpg
  • 20170328_110224.jpg
  • 20170323_093623.jpg
  • 20170328_134559.jpg
  • IMG-20170327-WA0014.jpg
  • 20170329_145951.jpg
  • 20170329_130447.jpg
  • 03.jpg