68. Dünya Sağlık Asamblesi (18-26 Mayıs 2015, Cenevre)
08 Kasım 2016


Her yıl Mayıs ayında, üye ülkelerin Sağlık Bakanlarının, devlet dışı aktörlerin temsilcilerinin ve başta Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri olmak üzere Birleşmiş Milletler örgütlerinden temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nin 68. Oturumu 18 Mayıs 2015'te açıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Almanya Başbakanı Merkel, konuşmasında sağlığın Almanya dış politikasındaki yerine, ihmal edilmiş tropikal hastalıkların tedavisi için sağlanan desteklere, antimikrobiyal direnç ile mücadele için atılması gereken adımlara vurgu yaptı. Ebola salgınının da gösterdiği üzere bir ülkenin sağlık sistemindeki zayıflığın küresel felaketlere yol açabileceğini ifade eden Merkel, ülkelerin ve DSÖ'nün gerekli tedbirleri alması yönünde çağrıda bulundu. Konuşmasında devamla DSÖ reformuna değinen Merkel, 150 ülke ofisi, 6 bölge ofisi bulunan örgütün hesap verebilirlik, tutarlılık ve etkililik konusunda adımlar atması gerektiğini belirtti ve kurulması önerilen ihtiyat fonu ile acil durumlara müdahale ekibinin gerekliliğini vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Chan ise yaptığı konuşmada Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil durumlara müdahale kapsamında Nepal'de ve Ebola'ya yanıt için Batı Afrika'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin örnekler vererek sözlerine başladı. Ebola krizinin gösterdiği üzere örgütün bu alandaki çalışmalarının yoğunlaştırmasının gerekliğini ifade eden Chan, örgütün acil durumlara müdahale için gerekli insan gücü, kaynağın temini konusundaki çalışmalarını hızlandırdığını belirtti ve kurulması önerilen 100 milyon $ tutarındaki ihtiyat fonuna üye ülkelerin desteklediğini ifade etti. Yaşanan büyük felaketler sonucunda "mega afet" kavramının sözlüğe girdiğine belirten Chan, gıda güvenliği problemlerinin yayıldığını ve tarihte ilk defa ekonomik refah artışının sağlığa yönelik tehditleri yenmek yerine onları karmaşıklaştırdığını vurguladı. Küresel sağlık problemlerini özetleyen ve eşitsizliklerin altını çizen Genel Direktör, DSÖ'nün bu tehditlerle mücadele için elinden geleni yapacağını ve artan beklentilere yanıt vermek için kendisini yeniden yapılandırdığını belirterek sözlerine son verdi.

Asamblenin ilk gününde Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Türkmenistan ve Malezya, Sudan Sağlık Bakanları ile Birleşik Krallık Sağlık Komisyonu Heyeti ve Bulgaristan Sağlık Bakan Yardımcısıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde küresel sağlık problemleri, ülkemizde gerçekleştirilen sağlık reformu ve sağlık alanında işbirliği çalışmaları ele alındı.

Sayın Müsteşarımız, asamblenin ikinci gününde Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmasında öncelikle geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem nedeniyle Nepal'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başladı. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren Nepal'e yardım ulaştıran ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Sayın Müsteşarımız, önümüzdeki dönemde de ülkemizin vizyonu gereği ihtiyaç içerisindeki ülkelere her türlü yardımı ve desteği sağlayacağını belirtti.

Konuşmasında, afetlerin ve acil durumların küresel sağlık gündemindeki yerinden bahsetti ve bu tür beklenmedik durumlarda uluslararası işbirliğinin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Ülkemizin Suriyeli misafirlerine sağladığı kapsamlı sağlık hizmetlerinin, hakkaniyet, güçlü siyasi liderlik, kaliteli sağlık işgücü, sürdürülebilirlik ve iyi yönetişim temelinde 2003 yılından itibaren uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programının kazanımlarını gösterdiğini ifade etti. Ülkemizin bu alandaki çabalarında uluslararası toplumdan destek görmemesinin ise uluslararası dayanışma ruhuna uygun düşmediğini belirtti. 

Eyüp Gümüş, ayrıca Binyıl Kalkınma Hedefleri çerçevesinde elde edilen başarıların 2015 sonrasına da taşınmasının önemine değinerek, başta İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayanlar olmak üzere herkesin sağlık hakkına erişiminin gerekliliğini vurgulayarak sözlerine son verdi.

68. Dünya Sağlık Asamble Toplantısı, 26 Mayıs'a kadar devam edecek.