Sayın Bakanımız Prof. Dr.Recep AKDAĞ'ın UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alanna E. ARMİTAGE’ı Kabulü (29 Eylül 2016)
08 Kasım 2016

1

Merkezi İstanbul'da bulunan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörlüğü'ne atanan Alanna E. Armitage ve beraberindeki heyet Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından 29 Eylül 2016 tarihinde kabul edilmiştir. Görüşmede UNFPA'nin küresel, bölgesel ve ülkemiz özelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Sayın Bakanımıza bilgi verilmiş ve önümüzdeki dönem ortak işbirliği alanları müzakere edilmiştir.

Görüşmede Sayın Bakanımız UNFPA gibi Birleşmiş Milletler Kuruluşlarının özellikle sahip oldukları uzmanlıklarının ve bilgi birikimlerinin çok önemli olduğunu, bu kapsamda üretilen bilgi, belge ve dokümanların tüm üye ülkeler için yararlanılması gereken çok önemli kaynaklar olduğunu vurgulamıştır. Sayın Bakanımız ayrıca ülkemizin Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde çok önemli başarılar elde ettiğini ve bu kapsamda UNFPA ile yapılacak ortak çalışmaların diğer ülkeler için de çok iyi bir model olacağını ülkemizin bu doğrultuda her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir.