3. Türk Tıp Dünyası Kurultayı (29-30 Ekim 2016, İstanbul)
08 Kasım 2016

1
Genetik Bilimi ve Genom Projesi alanında önemli çalışmalara imza atan Türk bilim insanları, Bakanlığımızın düzenlediği “3.Türk Tıp Dünyası Kurultayı”nda bir araya geldiler.
Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla yürürken sağlık alanında lider ülke olma hedefine katkı sağlaması öngörülen Kurultay, 29-30 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.
T.C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Kurultay’da, genetik alanında çalışmalar yürüten 20’si yurtdışından olmak üzere 150’nin üzerinde bilim insanı bir araya gelerek karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı imkânı buldular.
Kurultayın ana teması bu yıl, insan yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik olarak 20. yüzyılda geliştirilen en önemli projelerinden birisi olan “İnsan Genom Projesi”dir.
Günümüzde, İnsan Genom Projesi’nden elde edilen sonuçların sağlık sektöründe doğrudan kullanılabilmesi için birçok gelişmiş ülkede ulusal genom projesi başlatılmıştır. Ülkemizde de birçok araştırmacımız bu alanda çalışmalar yürütmektedir. Kurultay, hem ülke içinde hem de ülke dışında GENOM çalışmaları yürüten merkezleri ve bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamıştır.
2
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın açılışını yaptıkları Kurultay 2 gün sürmüştür. İlk gün açılış konuşmalarının ardından, “Kişiye Yönelik Tıp Uygulamaları ve Ulusal Genom Projesi”, “Uluslararası Genom Projesi Uygulamaları” oturumları gerçekleştirilmiştir.
3
Kurultayın 2. gününde 6 grupta çalıştaylar düzenlenmiş ve gün sonunda hazırlanan raporlar tüm katılımcılarla paylaşılmıştır. Kurultay sonucunda hazırlanacak bilimsel raporlar yayın haline getirilip ilgili paydaşların dikkatine sunulacaktır.

Türk Tıp Dünyası Kurultayı web sitesine http://turktipdunyasi.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
4