AB Türkiye Delegasyonu FRIT Bölüm Başkanının Kabulü
12 Ekim 2022

0927-abfrit1.jpg

FRIT Bölüm Başkanı olarak atanan Sayın Laurent Guirkinger tarafından, 27 Eylül 2022 tarihinde Genel Müdürlüğümüze bir ziyaret gerçekleştirildi. 

Söz konusu ziyarette, Bakanlığımız FRIT projeleri ile ilgili bilgi verilerek ileriki sürece yönelik faaliyetler görüşüldü.
 
0927-abfrit2.jpg