Bakanlık ve DSÖ Arasında 'İşbirliği Anlaşması' İçin İmzalar Atıldı
12 Aralık 2016

1209-DSÖ-anlaşma2.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Arasında “2016-2017 İki Yıllık İşbirliği Anlaşması” Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab tarafından imzalandı. 
 
Sağlıkta Dönüşüm Programının başlatılmasından bu yana, Türkiye’de beklenen yaşam süresinde önemli bir artış kaydedilirken, anne, bebek ve çocuk ölümlerinde ise çok önemli azalmalar olmuştur. 

Halkımızın sağlık durumu, birçok sağlık göstergesinde DSÖ Avrupa Bölgesi ortalamasına yaklaşmış, hatta bazı göstergelerde ortalamanın üzerine çıkmıştır. 

Ancak bulaşıcı olmayan hastalıklar, son yıllarda sağlıkta karşılaşılan temel zorluklardan biri olmuştur. 

Bulaşıcı olmayan hastalıklar için temel öncelik, beslenmeyle bağlantılı risk faktörleridir. Bu kapsamda, DSÖ Avrupa Bölgesi ortalamasının üstünde olan aşırı kilo, obezite ve tuz kullanımı başta gelen risk faktörlerindendir. 

Tütünle mücadelede çok kısa sürede büyük bir başarı elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların kalıcı hale getirilmesi için de her düzeyde ilave çalışmalar sürdürülmektedir.  Ruh sağlığını da içeren halk sağlığı sorunlarının ele alınması için yeni politikalar ve programlar geliştirilmektedir. 

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin 2011—2020 Yol Güvenliği On Yıllık Eylemi kapsamında verilen küresel taahhütler ışığında, Ulusal Yol Güvenliği Eylem Planının uygulanmasını hızlandırma yönünde kararlılık göstermektedir.  

Türkiye’nin işbirliği ve kalkınma yardımı yoluyla küresel sağlığa sunduğu katkı oldukça önemlidir ve her geçen yıl artmaktadır. Bu hedef kapsamında Türkiye ve DSÖ Avrupa Ofisi, İstanbul’da insani aciller ve sağlık acillerine hazırlıklılık konusunda çalışmalar yürütecek bir DSÖ teknik ofisi  kurma amacıyla müzakerelerini sürdürmektedir. 

Bununla birlikte milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip ülke konumundadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlığımız, bu kapsamdaki müdahale kapasitesinin arttırılması amacıyla diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde Suriyeli mültecilerin aşı ve ruh sağlığı hizmetlerinin de yer aldığı temel sağlık hizmetlerine erişiminin en üst düzeye çıkarılması amacıyla yenilikçi çözümler üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. 

 

1209-DSÖ-anlaşma3.jpg

1209-DSÖ-anlaşma5.jpg