Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun, Yemen Cumhuriyeti Halk Sağlığı ve Sağlık Bakanı Sayın Nasser M. Baum’u Makamında Kabulü (16 Şubat 2016)
08 Kasım 2016


Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Yemen Cumhuriyeti Halk Sağlığı ve Sağlık Bakanı Sayın Nasser M. Baum’u 16 Şubat 2016 tarihinde makamında kabul etti ve sonrasında bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme getirilen Yemen Cumhuriyeti’ne 2 adet sahra hastanesi hibesi tartışılmış ve Yemen Cumhuriyeti’nin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve personele ilişkin bilgi alışverişi sağlanmıştır. Sayın Bakanımız, Yemen Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarının karşılanmasının öneminin farkında olduğumuzu ve ihtiyaçların üç başlık altında incelenebileceğini, bunların acil karşılanması gerekenler, orta vadeli ve uzun vadeli karşılanması gerekenler olduğunu, önceliğimizin acil ihtiyaçların giderilmesi olduğunu ifade etmiş ve sözlerine Yemen’deki asıl amacın ülkede barış, huzur ve istikrarın sağlanması olduğunun altını çizerek devam etmiştir.