Türk-Alman Sağlık Sempozyumu (6 Mayıs 2015, Berlin)
08 Kasım 2016

Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında yaklaşık 30 kişilik bir heyet 5-7 Mayıs 2015 tarihlerinde Türk-Alman Sağlık Sempozyuma katılmak üzere Almanya’ya gitti.

Almanya’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşadıkları sıkıntıları tespit etmek ve bu konuda çözüme yönelik görüşmelerde bulunmak ve ayrıca Almanya’da sunulan sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanabilmelerini teminen, vatandaşlarımızın farkındalıklarını artırmak ve sağlıklarına olumlu katkıda bulunabilmek için Türkiye ve Almanya Sağlık Bakanlıkları yetkililerinin bir süredir devam ettirdikleri görüşmelerin neticeye kavuşturulması planlanmıştır.

Ziyaret sırasında iki ülkede uygulanmakta olan sağlık hizmetleri sistemlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi, iki ülkenin Sağlık Bakanları ikili görüşme yaptı ve Sempozyum sonunda da Ortak Niyet Bildirisi imzalandı.