Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu Toplantısı
25 Aralık 2019Avrupa Birliği müktesebatına uyumun ve katılım müzakerelerine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere birlikte 17 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan bir Genelge ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın sekretaryasında toplanacak Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK)’nun kuruldu.

Yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacağı ifade edilen Kurulun görevleri arasında AB müktesebatına uyumda öncelik alanları ve yapılacak çalışmaları belirleme, kamu kurum ve kuruluşlarının Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmalarını yönlendirme, izleme ve değerlendirme, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, STKlar ve üniversitelerin AB müktesebatına uyum çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili önerilerini inceleme ve değerlendirme görevleri verildi. 

Bu çerçevede 25 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığı’nda düzenlenen ilk Kurul toplantısına Bakanlığımız adına Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin başkanlığında Genel Müdürlüğümüz temsilcileri de katılım sağlandı.