Özbek-Türk Sağlık İş Forumu
26 Aralık 2019

2.jpg

Özbekistan ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında işbirliği, 1997 yılında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” çerçevesinde yürütülmektedir. Bahse konu Anlaşma’nın amaç ve hedeflerini uygulamak amacıyla; Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde ülkemizi ziyareti vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İle Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası, 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. 2019-2020 Yılları İşbirliği Yol Haritası ile iki ülkenin dönemde sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık turizmi, sağlık endüstrileri, eğitim, PPP, ortak sağlık haftaları, sosyal güvenlik, Tele-Tıp, tıbbi ve sosyal yardım alanlarında işbirliğinde bulunmaları öngörülmüştür.

Özbekistan, 33 milyona yaklaşan genç nüfusu, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle bölgesel barış ve istikrar için önemli bir konumdadır. Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş, 4 Mart 1992 tarihinde ise iki ülke arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir. Türkiye, Özbekistan yönetiminin Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev liderliğinde başlattığı reform hareketini, kalkınma ve ilerleme çabalarını içtenlikle desteklemektedir. Halklarımız ve kardeş devletlerimiz, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde çok daha büyük potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’in beraberce ortaya koydukları ortak siyasi irade sayesinde gerçekleştirileceği mütalaa edilmektedir. Ülkemiz Özbekistan’ın Türk Konseyi üyeliğini tarihi bir adım olarak görmektedir. Diğer uluslararası platformlarda olduğu gibi Türk Konseyi bünyesinde de Özbekistan ile çok taraflı işbirliğini sürdürmek arzusundadır. Her iki Cumhurbaşkanının karşılıklı ziyaretleri neticesinde 2018 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oluşturulmuştur. İki ülke nüfusu birlikte düşünüldüğünde 115 milyonluk büyük bir pazar oluşturmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında 1,8 milyar Doları bulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedef olarak 5 milyar Dolar tutarını göstermiştir. Ticaret hacminden belki daha da önemli olan konu karşılıklı yatırımlardır. Bu çerçevede, 22-23 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nın olumlu neticeleri olmuştur. Keza Özbekistan ile 2019 yılının ilk üç çeyreğindeki ticaret hacmi bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 artarak 1,6 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, kardeş Özbekistan’ın ihracat ve ithalat yaptığı ilk 5 ülkeden birisidir. Sağlık yatırımları, sağlık bilişim sistemleri, uluslararası hasta tedavisi, ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve diğer alanlarda faaliyet gösteren seksene yakın Türk firması, her iki ülke arasındaki işbirliğine katkı vermek adına 3-5 Aralık 2019 tarihinde Taşkent’te Özbek-Türk Sağlık Forumu marjında bir araya gelmişlerdir. Sözkonusu Sağlık İş Forumu’na, Türkiye’den ve Özbekistan’dan katılımları ile katkı sağlayan çok kıymetli özel sektör temsilcileri iştirak etmişlerdir. 14 Şubat 2019 tarihli İşbirliği Yol Haritası”nda belirlenen ortak projelerden olan Özbek – Türk Sağlık İş Forumu ve Türkiye - Özbekistan Sağlık Haftası’nın imzadan kısa sayılabilecek bir sürede gerçekleştirilmesi önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir. Forum marjında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İle Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Ve Tıp Alanlarında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Niyet Beyanı 3 Aralık 2019 tarihinde Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Özbekistan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Alişar Şadmanov tarafından Taşkent’te imzalanmıştır. Ayrıca, Sayın Bakanların huzurunda aşağıda belirtilen Mutabakat Zaptı / Protokoller de imzalanmıştır.

 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Hematoloji Ve Kan Transfüzyonu Bilimsel Araştırma Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Taşkent Pediatrik Tıp Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet Jinekoloji-Kadın Doğum İhtisas Araştırma ve Uygulama Tıp Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Özbekistan Cumhuriyet Pediatri İhtisas Bilimsel Uygulama Tıp Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet İhtisas Bilimsel Araştırma Kardiyoloji Tıp Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet Onkoloji Ve Radyoloji Tıp Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İlaç Endüstrisi Geliştirme Ajansı Arasındaki Mutabakat Zaptı
3.jpg

 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg