HIMSS + Eurasia Sağlık Bilgi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı
09 Aralık 2020

1111-HIMMS1.jpg

Günümüzde kaliteli ve nitelikli bir sağlık hizmeti verebilmek için gelişen sağlık bilişimi teknolojileri ve hastanelerin dijitalleşmesi önemli hale geldi. Bilgi teknolojileri kullanım seviyelerini ölçerek, hastanelerde uluslararası ölçme ve karşılaştırmaya imkân veren HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) Standartları çerçevesinde Türkiye; ABD’den sonra dünyanın en çok HIMSS 6 ve HIMSS 7 standardı hastanelerine sahip ülkesi olarak tüm bölge ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler için rol model konumuna geldi. Bu çerçevede Türkiye olarak bu alanda elde ettiğimiz başarıları komşu ve dost bölge ülkeleriyle paylaşmak amacıyla Bakanlığımızın destek ve himayelerinde “HIMSS + Eurasia Sağlık Bilgi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı” 11 – 13 Kasım 2020 tarihlerinde pandemi koşulları göz önüne alınarak sanal ortamda gerçekleştirildi. 

1111-HIMMS2.jpg