Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu 5. Toplantısı
19 Ocak 2021

1224-TurkKonseyi1.jpg

Türk Konseyine üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve bilim insanlarının katılım sağladığı Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu 5. Toplantısı 24 Aralık 2020 tarihinde video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. 
Türk Konseyi Genel Sekreterliği moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılış bölümünde, Sağlık Bakan Yardımcımız ve aynı zamanda Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe katılımcılara hitap etti. 
Prof. Dr. Alp Meşe konuşmasında;
- Türk Konseyine üye ülkeler olarak süregelen çalışmaların, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve diğer ülkeler tarafından da yakından takip edildiğini, tüm bu gelişmelerin Konsey üyeleriyle beraber yürütülen faaliyetlerin ne kadar değerli olduğunu göstermenin yanında, birlikte daha iyi işlere imza atabileceğimizin de bir delili olduğunu,
- “Türk Konseyi Pandemi Eylem Planının Hazırlanması” ve “COVID-19 Danışma Mekanizması” için gerekli çalışmalara 2021 yılından itibaren hızlı bir başlanabileceğini, 
- Türk Konseyi Tedarik Zinciri Grubu 2. Toplantısının 21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. 
Bakan Yardımcısı Meşe, dünyanın aşıya odaklandığı bu günlerde, Sağlık Bilim Kurulu 5. Toplantısı kapsamında Türkiye’deki aşı çalışmaları, lojistik ve öncelikli grupların belirlenmesi konularında karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmak istediklerini ifade ederek ülkemizde yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Daha sonra, Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arzu Topeli İskit “Yoğun bakımlarda COVID-19 tedavisi gören hastaların tedavi ve bakım süreçleri”ne ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. 
Ankara Şehir Hastanesi’nden Acil Tıp Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ise “Aşıda öncelikli grupların belirlenmesi ve uygulanması”  konusunda Türkiye’de uygulanacak politikalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. 
Soru cevap bölümünde ise, ülkemizde devam eden aşı çalışmaları, üretim ve uygulama aşamaları, aşı uygulanacak öncelikli grupların belirlenmesi ve dünya genelinde yürütülen aşı üretim ve aşılama çalışmaları başta olmak üzere üye ülkelerden katılım sağlayan bilim insanlarınca birçok soru yöneltildi, sorular Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arzu Topeli İskit, Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından cevaplandı.
Toplantının sonuç bölümünde yeniden söz alan Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Alp Meşe; bir sonraki toplantıda aşıların üretimden depolanmaya ve insanlara uygulanmasına kadar geçen süreye kadar sürece ilişkin bir sunum yapabileceklerini ifade etti. 
Prof. Dr. Alp Meşe, T.C. Sağlık Bakanlığı olarak aşı ile ilgili akla gelebilecek sorulara ilişkin bir web sitesi hazırlığında olduklarını, bu sitenin İngilizce olarak yayına başlaması ile birlikte Türk Konseyi üyesi ülkelerin de faydalanabileceğini belirtti.


1224-TurkKonseyi2.jpg