Arnavutluk Sağlık Bakanlığı Ekibinin Ülkemizi Ziyareti
11 Mart 2021

0217-Arnavutluk1.jpg

28 Ocak 2021 tarih ve 3433 karar sayılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ülkemizce Arnavutluk Fier’de yapılacak 150 yataklı hastane ve bu hastanede kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve malzemeler ile tefrişatın Arnavutluk tarafına hibe edilmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma 2 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da imzalandı. Hastanenin inşaatına başlanılmış olup, inşaatın ardından hastanede hizmet vermesi planlanan branşların ve toplam sağlık işgücü planlanması ayrıca alternatifli işletim modellerinin tespit edilmesi amacıyla, Arnavutluk Sağlık Bakanlığı’ndan 3 kişilik bir ekip 16-19 Şubat 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etti. 
Bakanlığımızda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmelerde hastanede acil tıp, anestezi ve reanimasyon, nöroşirurji, endokrin, mikrobiyoloji ve bulaşıcı hastalıklar, gastroenteroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi ve hastalıkları, göz, hematoloji, kardiyoloji, KVC, KBB, üroloji, nöroloji, ortopedi ve travma, radyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, nefroloji ve yoğun bakım olmak üzere toplam 23 temel branşta sağlık hizmetinin  331’i Arnavut ve 56’sı Türk olmak üzere toplam 387 sağlık personeli ile (doktor, hemşire ve teknisyen dahil) sunulması hususunda mutabık kalındı. 


0217-Arnavutluk2.jpg