Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi’nin Hizmete Açılışı
24 Mayıs 2021

0421-Arnavutluk1.jpg
8 Ocak 2021 tarih ve 3433 karar sayılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Fier’de yapılacak 150 yataklı hastane ve bu hastanede kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve malzemeler ile tefrişatın hibesine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma 2 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da imzalanarak 01Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3754 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe girdi. 
Bu kapsamda, Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başkanlığındaki heyet, söz konusu 150 yataklı hastanenin resmi açılışını yapmak üzere 21 Nisan 2021 tarihinde Arnavutluk’u ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında hastanede gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla bağlanarak haziruna hitapta bulundu.

 
0421-Arnavutluk2.jpg