Avrupa Birliği Programları ve Ajansları Kurulu Toplantısı
24 Mayıs 2021

0415-AB1.jpg

AB Programları ve Ajansları Kurulu, AB programlarına ve ajanslarına katılım kararının alınması ve katılım sağlanan programların ve ajansların değerlendirmelerinin yapılması amacıyla 2019/20 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca kuruldu. 

Kurulda Kurum ve Kuruluşlar Bakan Yardımcıları ve Başkan düzeyinde temsil edilmektedir. 

Kurulun 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda AB Sağlık Programı’nın da yer aldığı 6 farklı program için katılıma yönelik AB nezdinde müzakerelere başlanması kararı alındı. 

Söz konusu toplantıya Bakanlığımızı temsilen Sayın Bakan Yardımcımız Doç. Dr. Tolga Tolunay ve Genel Müdürlüğümüz temsilcileri katılım sağladı.

0415-AB2.jpg