Bakanlığımız Heyetinin Arnavutluk Ziyareti
16 Ağustos 2021

0709-Arnavutluk1.jpg

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Korunma Bakanı Sn. Ogerta Manastirliu'nun 3 Haziran 2021 tarihinde Bakanlığımızı ziyareti marjında gerçekleştirilen görüşmelerde mutabık kalınması üzerine, Bakanlığımız ilgili birimlerinden (Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü) ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nden (USHAŞ) müteşekkil bir heyet, Arnavutluk'un tedarik etmek istediği ilaç, tıbbi cihaz ve malzemelere ilişkin hususları müzakere etmek ayrıca, sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere 6-10 Temmuz 2021 tarihlerinde Arnavutluk’a gittiler.
Ziyaret marjında, USHAŞ heyeti ile Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Korunma Bakanı Ogerta Manastirliu arasında 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen görüşmede, İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin doğrudan tedariki, Sağlık turizmi alanında işbirliği, Arnavutluk’un USHAŞ benzeri bir kamu şirketi kurması konularında işbirliği fırsatları olduğu mütalaa edildi.
Hastane konusunda heyetimizin Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında dile getirildiği üzere, Bakan Manastirliu’nun talimatları ile Hastanede laboratuvar hizmetlerinin verilmesini teminen gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanın hastaneye kurulumu sağlandı. Ayrıca, Fier’de Bakanlığa bağlı Genel Hastane’nin anjiyografi ekibinin Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi’nde hizmet vermesini teminen gerekli kurulum ve taşınma işlemleri gerçekleştirildi.