Türkiye'de Sağlık Güvenliği Projesi IV. Yönlendirme Komitesi Toplantısı
15 Aralık 2021

1204-4saglikguvenligi1.jpg

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Dünya Sağlık Örgütü teknik desteği ile yürütülen ve Türkiye’de sağlık güvenliğinin, hangi menşeden olursa olsun epidemik tehditlere yönelik uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan hazırlık ve yanıt çalışmaları yoluyla güçlendirilmesi; merkezde ve tüm illerde Erken Uyarı ve Cevap Sisteminin (EUCS) etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması; sürdürülebilir bir Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programının yapı ve süreçlerinin desteklenmesi ve illerde var olan epidemiyoloji kapasitesinin arttırılması ile EUCS’yi desteklemek üzere mikrobiyoloji laboratuvarlarının kapasite ve performansının iyileştirilmesi amaçlanan "Türkiye'de Sağlık Güvenliği Projesi"nin IV. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Sayın Bakan Yardımcımız Doç. Dr. Tolga Tolunay’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Bakanlığımız ilgili birimlerinin yanı sıra AFAD, Nükleer Düzenleme Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerine söz konusu proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmiş ve önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

 
1204-4saglikguvenligi2.jpg