TİTCK’nın DSÖ Nezdinde Onaylanmış Düzenleyici Otorite Olmasını Sağlayacak Kıyaslama (Benchmarking) Sürecinin Koordinasyonu Toplantısı
15 Şubat 2022

0120-benchmarking1.jpg

TİTCK’nın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nezdinde 3. Seviye Olgunluk düzeyine erişmiş bir Ulusal Düzenleyici Otorite (NRA) olması ve DSÖ tarafından listelenen bir ulusal ilaç otoritesi (WHO Listed Authorities-WLA) olması için gerekli kıyaslama çalışmaları (benchmarking process) 2018 yılında başlatıldı ancak bugüne kadar TİTCK tarafından kaydedilen ilerlemeler COVID-19 pandemisi nedeniyle DSÖ tarafından yerinde incelenemedi. 

Bu çerçevede söz konusu sürece ivme kazandırmak amacıyla 20 Ocak 2022 tarihinde Sayın Bakan Yardımcımız Doç. Dr. Tolga Tolunay, TİTCK Kurum Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Avcı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, DSÖ Düzenleme ve Ön Yeterlilik Koordinatörü Deus Mubangizi, Düzenleyici Sistemler Güçlendirme Birimi Başkanı Hiiti Siilo, Düzenleyici Sistemler Güçlendirme Uzmanı Alireza Khadem Broojerdi, İlaç ve Sağlık Ürünlerine Erişim Programı Yöneticisi Sarah Garner, İlaç ve Sağlık Ürünlerine Erişim Uzmanı Dorina Pirgari, DSÖ Ülke Ofisi Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev ile TİTCK yetkilileri ile bir gözden geçirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda en yakın zamanda DSÖ Teknik Ekibinin ülkemize bir çalışma ziyareti düzenlemesi konusunda mutabık kalındı.

0120-benchmarking2.jpg