TİTCK’nın DSÖ Nezdinde Onaylanmış Düzenleyici Otorite Olmasını Sağlayacak Kıyaslama (Benchmarking) Süreci Çerçevesinde DSÖ Heyetinin Ülkemizi Ziyareti Açılış Toplantısı
13 Nisan 2022

0324-benchmarking1.jpg

Sayın Bakan Yardımcımız Doç. Dr. Tolga Tolunay’ın katılımıyla 20 Ocak 2022 tarihinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısında TITCK tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla resmi kıyaslama (formal benchmarking) öncesinde DSÖ tarafından ülkemize bir ziyaret düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. 
Söz konusu ziyaret 24-25 Mart 2022 tarihlerinde DSÖ Genel Merkezi Düzenleme ve Ön Yeterlilik Departmanı Direktörü Rogerio Paulo Pinto De Sa Gaspar başkanlığında DSÖ Genel Merkezi Düzenleme  ve Güvenlik Birimi Sorumlusu Hiiti Sillo, DSÖ Genel Merkezi Düzenleyici Sistemler Ekibinden Teknik Sorumlu Andrea Keyter, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi İlaçlara ve Sağlık Ürünlerine Erişim Biriminden Teknik Sorumlu Dorina Pirgari, DSÖ Türkiye Ülke Ofisi Başkanı Batyr Berdyklychev ve  DSÖ Türkiye Ülke Ofisinde Ulusal Görevli Melda Kecik’ten oluşan bir üst düzey heyet tarafından gerçekleştirildi.
Söz konusu toplantıya Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, TİTCK Kurum Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan ve diğer TİTCK yetkilileri katılım sağladı.

0324-benchmarking2.jpg