AB Programları ve Proje Fırsatları Çalıştayı
13 Haziran 2022

0511-AB1.jpg

AB Programları ve Proje Fırsatları Çalıştayı, çeşitli alanlarda proje fırsatları sunan AB Programlarından daha fazla istifade edilmesinin temini amacıyla 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Avrupa Birliği Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. 
Açılış oturumuna Bakan Yardımcımız Sayın Doç. Dr. Tolga Tolunay’ın da katılım sağladığı çalıştay kapsamında tüm güne yayılan farklı panellerle Ufuk Avrupa, AB Sağlık, Dijital Avrupa, Tek Pazar, Yaratıcı Avrupa, Vatandaşlar, Eşitlik, Haklar ve Değerler Programları ve proje çağrıları hakkında bilgi verildi, IPA ile AB Programlarına bütüncül yaklaşım konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
Çalıştay’da Toplum için Sağlık Proje Fırsatları Oturumunda Genel Müdürlüğümüz AB Uzmanları tarafından AB Sağlık Programı konulu sunum gerçekleştirildi ve bütüncül yaklaşım hususunda katkı sunuldu. Oturumda Genel Müdürlüğümüz yanı sıra Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve SRDC şirketi temsilcileri de katılım sağlayarak katkıda bulundu. 

 
0511-AB2.jpg