Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında Ortak Komite Toplantısı
20 Eylül 2023

0801-efta1.jpg

Ülkemiz ile EFTA (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) ülkeleri arasında 1992 yılından itibaren yürürlükte bulunan ve yalnızca mal ticaretini içeren Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 2014-2018 yılları arasında yürütülen müzakereler sonucunda "hizmet ticareti ve e-ticaret" gibi yeni konuları da kapsayacak şekilde revize edildi ve revize anlaşma 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

STA’nın işletilmesi ile ilgili hususların görüşülmesi amacıyla 16-17 Ağustos 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı ile hazırlık toplantıları, 29 Ağustos 2023 tarihinde ise STA’ya taraf ülkelerin katılımı ile Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Ortak Komite toplantısı düzenlendi.

Adı geçen toplantılara Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu temsilcileri ile birlikte katılım sağlandı.

Toplantıda, revize STA kapsamında İsviçre ile imzalanan Sağlık Hizmetleri Eki’nin güncel durumu görüşüldü.